Příběhy našich sousedů

V letošním školním roce jsme se s žáky Základní školy v Řevnicích zapojili do projektu „Příběhy našich sousedů“. Nejdříve jsme sestavili tým pěti žáků, které čekalo mnoho práce, ale také nových zkušeností a zážitků. Poté jsme oslovili naši pamětnici a zamířili jsme za paní Dagmar Renertovou. Ta nás velice mile přijala a souhlasila s účastí na projektu. My jsme za to moc rádi. Spolupráce právě s paní Renertovou nás opravdu obohatila o nové informace, poznatky a pohledy z celého jejího života. Celý tým se následně vypravil i do Českého rozhlasu, kde nahrál připravenou reportáž a kde se také následně zapojil do sestřihání rozhovoru. Se závěrečnou prezentací jsme vystoupili 30. května v Černošicích v Club kině, kde proběhla finální prezentace projektu. Představili se zde žáci ze základních škol z našeho okolí. Musím s radostí konstatovat, že se tým žáků z řevnické Základní školy ve složení Lukáš Cihelka, Cecílie Kylarová, Adéla Molhancová, Vojtěch Palička a Dominik Šmaus, nakonec umístil na krásném druhém místě. Jejich závěrečné vystoupení bylo velice pěkné a každý z týmu překvapil svou šikovností a zápalem. Umístění si žáci za svou práci v průběhu školního roku opravdu zaslouží. Velké poděkování patří také naší Dagmar Renertové.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                               Veronika Linhartová

 

16.6.2019

Partneři