Třída 4. C podnikla cestu za poklady

Pokladem pro obyvatele Řevnic a okolí je bezpochyby přítomnost  přírodních krás blízkých Brd. V rámci projektu Naše město a okolí se čtvrťáci vypravili vybavení buzolami, plány a mapami města Řevnice a okolí na skalnatou vyhlídku z kopce Hvíždinec s kótou 475,8 m n. m.  Na stanovišti Fabiánovy naučné stezky Kejná  se žáci učili orientovat v terénu pomocí buzoly. V malých družinách hledali ukryté zprávy s údajem, na kterou světovou stranu se mají vypravit pro další zprávy a nakonec je stopovačka dovedla až k dalšímu pokladu. Tentokrát jím byla malá sladká odměna. Posilnění žáci stoupali až na vyhlídku. A že to vyšlo!!! Žákyně Anežka pronesla směrem k Řevnicím: „Tak to teda stálo za to“. A měla velkou pravdu. Počasí nám velmi přálo, viditelnost byla zcela jasná. Kromě jiného děti viděly vrcholy Českého krasu Mramor a Šamor nad nedalekou Litní. Vyhlídku ovšem nehledejte na vrcholu Hvíždince, tam nevede ani turistická stezka.  Je potřeba sledovat rozcestníky a včas odbočit po modré.

Cesta zpět velmi rychle ubíhala. Na kraji lesa děti nasbíraly topografické značky na vlastivědnou vzdělávací aktivitu a spěchaly do školní jídelny.

Velmi děkujeme zaměstnankyni MÚ Řevnice paní Váňové za poskytnutí pěkných map města Řevnice a okolí. Určitě je využijeme i v dalších aktivitách. Velmi děkujeme našemu vedení za nákup krásných nových buzol. Díky nim jsme cestou za pokladem nezabloudili.

Třída 4. C, Marcela Mourečková

8.10.2019

Partneři