KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Při výběru budoucího povolání může pomoci:

  • výchovný poradce školy
  • pracovník pedagogicko-psychologické poradny, školní psycholog
  • IPS pro volbu povolání Úřadu práce

Pomoci mohou také následující internetové adresy:

Při výběru budoucího povolání měj na mysli:

  1. Tvůj prospěch musí být v souladu s požadavky vybrané školy.
  2. Na přihlášku na střední školu se uvádí vysvědčení osmého ročníku (pololetní i závěrečné) a pololetní vysvědčení devátého ročníku.
  3. Snížená známka z chování může tvé plány znemožnit.
  4. PORADIT TI MŮŽE KAŽDÝ, VYBRAT SI MUSÍŠ SÁM.
  5. Vysoké cíle vyžadují náročnější přípravu a větší úsilí.

 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

  1. Přijímací zkoušky

Žáci provádí přijímací zkoušky 2krát na SŠ, které si vybrali. Pokud mají dva obory na jedné škole, dělají přijímačky na stejné škole 2krát.

Jako výsledek přijímacích zkoušek se započítává ten lepší jak z matematiky i z Čj.

 

Státní přijímací zkoušky 2019

Testování proběhne v roce 2018 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.
 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín – čtyřleté obory -14.4.2020 14. dubna 2020
První řádný termín – šestileté a osmileté obory-16.7.2020 16. dubna 2020
Druhý řádný termín – čtyřleté obory-15.4.2020 15. dubna 2020
Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory-17.4.2020 17. dubna 2020
První náhradní termín-13.5.2020 13. května 2020
Druhý náhradní termín-14.5.2020 14. května 2020
   

 

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Na některých gymnáziích dělají přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Je to uvedeno na netu.

Dále je možnost si stáhnout loňské přijímací zkoušky, nebo si objednat sady testů M, Čj, jako příprava na přijímačky. Ve třídě mají odkazy.

 

Zápisové lístky

Žáci obdrží ve škole během března, kdo dělá talentovky dříve.

Tyto lístky musí odevzdat do 10 pracovních dnů na SŠ, na kterou byli přijati jako potvrzení, že na školu nastoupí.

Neztratit, lístky se platí a musí pak psát potvrzení, že původní lístek nezneužijí.

 

Jak postupovat proti nepřijetí na SŠ naleznete zde

 

Partneři