Školní vzdělávací program

ŠVP pro PV (předškolní vzdělávání) s názvem Škola je náš kamarád, platný od 1.9.2016,  a ZV (základní vzdělávání) s názvem Škola hrou i radostí, platný od 1.9. 2014, je k nahlédnutí v budově školy. Koordinátor ŠVP: Ing. Marcela Bezděková, email: bezdekova@zsrevnice.cz
 
Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání.
 
 
  • ŠVP PV naleznete - zde
  • ŠVP ZV naleznete – zde
  • Vzdělávací obsahy vyučovaných předmětů naleznete – zde
  • Průřezová témata naleznete - zde

 

Partneři