Žádosti ke stažení

 • Lékařská zpráva pro odškodnění bolestízde
 • Zdravotní způsobilost žáka – zde
 • Odhlašovací lístek ze školní družiny – zde
 • Žádost o individuální vzdělávací plán – zde
 • Žádost o odklad povinné školní docházky – zde
 • Žádost o pokračování v základním vzdělávání – zde
 • Žádost o uvolnění z předmětu – zde
 • Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování – zde
 • Žádost o uvolnění žáka 2. stupně ze školy – zde
 • Žádost o uvolnění žáka 1. stupně ze školy – zde
 • Žádost o přijetí žáka do 1. ročníku ( dotazník pro rodiče ) – zde
 • Žádost o přijetí žáka do 2. – 9. ročníku pro nové žáky  ( dotazník pro rodiče ) -zde
 • Žádost o přijetí žáka do 0. ročníku pro nové žáky  ( dotazník pro rodiče ) - zde

Potřebný program pro otevření pdf souborů

 • Ke stažení zde

 

Partneři